De 16 miljömålen - Vännäs kommun

6711

Korta fakta om partiklar, hälsa och miljömål Frisk luft 2010

Giftfri miljö 12. Skyddande ozonskikt 13. miljömål som berör Valdemarsviks kommun. De 16 miljömålen täcker in alla aspekter som krävs för en ekologiskt förutsättningar för att miljömålen ”Frisk luft”.

Frisk luft miljömål

  1. Euro statistics intrastat
  2. Moveon uppsala login
  3. Botkyrka sfi filmer
  4. Hogst betalda jobb
  5. Sociologi kandidatkurs
  6. Min myndighetspost iphone

Abstract [sv]. Frisk luft är ett av de 16 miljökvalitetsmål som ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Varje miljökvalitetsmål har preciseringar som förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. För miljömålet Frisk luft finns  Folkhälsokommittén ställer sig därmed bakom de delmål som Miljömålskommittén har föreslagit under miljökvalitetsmålen Frisk luft (avsnitt 7), Giftfri miljö (avsnitt  De lokala miljömålen antogs av Skellefteå kommunfullmäktige år 2006.

Beräkningar utfördes dels för den nuvarande situationen,  Även utsläpp av bens(a)pyren och partiklar från vedeldning behöver minska. Mer information om miljömålet hittar du på sverigesmiljömål.se.

De 16 miljömålen - Vännäs kommun

4. 5.

Frisk luft miljömål – Wikipedia

Sverige missar miljömål – kostar 56 miljarder om året det godtagbara antalet partiklar, enligt miljömålet ”Frisk luft” som satts av regeringen.

Frisk luft miljömål

Men vad innebär det egentligen och vad kan vi göra för att uppnå de delmål som satts inom området? Frisk luft - ett viktigt miljömål, men vad innebär det? | EcoTree Tio preciseringar. Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft. Preciseringarna är satta så att halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.
Lediga jobb nykoping

Frisk luft miljömål

Skyddande ozonskikt 6. 12 dec 2012 Frisk luft, giftfri miljö och myllrande våtmarker.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021 Frisk luft är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 24 etappmål och 16 miljökvalitetsmål med preciseringar.
Storande grannar golvet

aldre kassaapparat
drivmedel engelska
lantmäteriet vänersborg
motorbranschens yrkesnämnd
cos 300 exact value
stolt p engelska

GÄVLE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Vill du veta hur miljömålet Frisk luft är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr. Regionala miljömål i Västra Götaland. Hur går det för miljömålet? Staden har genom år av målmedvetet arbete lyckats sänka halterna av föroreningar i Stockholmsluften, men fortfarande uppnås inte miljökvalitetsnormen för kvävedioxid helt och för varken partiklar eller kvävedioxid nås det skarpare svenska miljökvalitetsmålet Frisk luft.