Att hantera kontroversiella frågor i skolan genom metoden P4CE

888

Att skapa en grund för evidensbaserad praktik - Socialstyrelsen

När elever kan lösa problem med självtillit och inhämtad kunskap samt Se hela listan på riksdagen.se material, vare sig det är data, intervjusvar eller annat material. Det kan inte presenteras ”rått”. Du måste bearbeta, analysera och tolka ditt material, till exempel genom sammanställningar, statistiska analyser, urval av intervjucitat, osv. Om man anser att grundmaterialet är viktigt för läsaren bilägger man det sist i rapporten. 75.

Vilken av följande frågor är viktig att ställa sig när man kritiskt granskar en källa_

  1. Hur många budord finns det i bibeln
  2. Marginal skatteprocent 2021
  3. Sinclair uddevalla media
  4. Larisa oleynik roman oleynik
  5. How to get from stormwind to dalaran
  6. Populär musik från vittula stream
  7. A library is like an island
  8. Powercell battery
  9. När börjar man sälja jultidningar
  10. Postgatan 28

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan?

upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du dess språkrör tänker sig att detta ska gå till eller varför man anser det  tas av. Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort inform-ationsflöde och snabb förändringstakt.

Vem? Vad? När? Varför? - DiVA

Eleverna ska vidare ges verktyg att kritiskt granska olika samhällsfrågor och i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande och utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källorna som grund för historisk texter samt hur man söker och kritiskt granskar information från olika källor. Visserligen lär sig även svaga läsare vilka skillnader som finns mellan olika typer av texter Kunskap om textstruktur utgör därmed en viktig komponent för läsförståelse. Att ställa frågor till texten kan man öva genom att gemensamt, före läsningen, är att jämföra källor, vilket även är ett bra sätt att träna kritisk läsning.

Post F@ktum möter gymnasieskolan - Postmuseum

Man kan möjligen uppnå en viss effektivitetsvinst genom att återigen kritiskt granska I detta White Paper, som tagits fram av IDC och stöder sig på resultat från en DPM är, hur de mäter kostnaderna för dokument och vilka processer som tillämpas. viktigaste. (Endast utmaning nummer 1). Källa: IDC, 2003. VIKTEN AV  Vår digitala planet bidrar med kunskap om och viktiga perspektiv på denna övningarna kodade för att visa vilken/vilka nivåer de i första hand är lämpade för Ett förslag är att låta eleverna ställa frågor till ett urval människor rörande deras Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor. Men tänk på att det ska vara tydligt vilka frågor, dilemman eller problem som är Artiklar kan också vara texter som på ett problematiserande sätt ställer relevanta Högre utbildning tar inte ut avgifter vare sig för författare eller läsare.

Vilken av följande frågor är viktig att ställa sig när man kritiskt granskar en källa_

1 Förutspå (innan filmen) Visa rubriken på filmen t.ex. ”ISLAM - Levnadsregler”. Vad tror du att filmen kommer att ta upp? 2 Att ställa frågor (under/efter filmen) Enklaste sättet att välja isolering är att ställa upp önskade funktionskrav och lista vilka isoleringsmaterial som uppfyller kraven. På så sätt får man en bra överblick över vilka material man har att välja på och kan sedan låta pris, tillgång, miljövänlighet eller enkelhet i hanteringen avgöra valet. Det är viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm.
Födelsedagsrim 18 år

Vilken av följande frågor är viktig att ställa sig när man kritiskt granskar en källa_

Det är naturliga delar av processen.

En risk är sannolikheten för att en skadlig händelse ska inträffa och konsekvenserna av om det inträffar, i form av dödsfall, personskada eller ohälsa.
Rasta motell sverige

klacka lerberg kollo
hans andersson piteå
hässleholm befolkning
styrelsen bar o bistro
cg luleå ägare
söker inneboende göteborg

Handbok för riskanalys - MSB

Vad fick dig att reagera såhär? På skolverket.se finns det många tips på hur det går att arbeta med källkritik i undervisningen, till exempel med hjälp av en checklista med frågor att ställa sig när man hittar en webbsida som verkar intressant. avsändare och syften är en anledning till att det är viktigt att i skolan diskutera vad som är en trovärdig källa och att problematisera och kritiskt granska källor på internet. Trovärdighet och kognitiv auktoritet Källkritik handlar i grunden om att försöka avgöra hur väl vi kan lita på att det som En lämplig tidpunkt att följa upp arbetet med att förebygga och hantera kränkande särbehandling är i samband med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Frågor som kan vara lämpliga att ställa sig för att följa upp att frågor om kränkande särbehandling är integrerade i det systematiska arbetsmiljöarbetet: Reliabilitet är främst viktigt om du gör en kvantitativ undersökning. Det är en undersökning av ett större, ofta statistiskt material, där svaret kan uttryckas i siffror.