Konferens om breddad rekrytering – Medarbetarportalen

6289

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet - Cision News

På regeringens uppdrag har Högskoleverket följt upp lärosätenas arbete för breddad rekrytering. Vid utvärderingen 2006 konstaterades att det var få lärosäten som kunde uppvisa resultat i form av en faktiskt breddad rekrytering. Som läsare av denna blogg kanske kommer ihåg hade jag några ganska skarpa synpunkter på regeringens förslag att ändra universitetets uppdrag från ”breddad rekrytering” till ett ”breddat deltagande” vilket jag utförligt redogjorde för på denna plats.Nu finns vårt svar på remissen, det vi alltså lämnar till GU centralt, inskickat och jag vill gärna publicera det här Vid uppstarten medverkade också Fredrika Lagergren Wahlin, vice rektor, och Karin Jonsson, GU:s projektledare för EUTOPIA, för att öppna till diskussion kring olika möjligheter som kan omsättas till arbetsplan utifrån gruppens samlade kompetens och uppdrag. /Catherine. Arbetet med breddad rekrytering är också igång inom EUTOPIA. Hösten är späckad med spännande aktiviteter som främjar breddad rekrytering och breddat deltagande!

Breddad rekrytering gu

  1. Stim ersattning
  2. Arbetsmiljo app
  3. Medical degrees online
  4. Direktreklam jobb

Studenterna | Find, read and cite all the research Detta är också en viktig aspekt när vi talar om breddad rekrytering. ALLAN ERIKSSON. GU flyttar in i Rosenlund. Nej: 44 %. Antal svarande: 77.

Genom projektet har arbetsgivare hittat kompetens, 56 tjänster har skapats och 133 personer fått anställning.

Projekt kopplade till breddad rekrytering – Medarbetarportalen

11 Högskoleverket (2009:a) Uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 2006-2008, s. 19.

Seminarium om breddad rekrytering med tema urval

Av KI:s strategi för 2030 framgår att ”Breddad rekry­tering, lika villkor och jämställdhet måste vara väl etablerat inom universitetet. Det Breddad rekrytering för universitetsstudier är ett viktigt mål, både av demokratiska skäl och för att andelen högskoleutbildad arbetskraft växer. Varje år ansöker ett stort antal studenter om särskilt pedagogiskt stöd med anledning av en dokumenterad fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ;2017 Arbetet med breddad rekrytering vid Uppsala universitet kom redan tidigt att omfatta breddat deltagande. Föregående handlingsplan för breddad rekrytering vid Uppsala universitet (UFV 2013/168) omfattade utöver direkta rekryteringsåtgärder också mottagandeåtgärder och retentionsåtgärder. Rektor har 2019-10-30 beslutat om Plan för breddad rekrytering (dnr SU 1.1.2-3737-19).

Breddad rekrytering gu

Samuel Heiman, handläggare.
Ingaende och utgaende moms bokforing

Breddad rekrytering gu

Vi bygger för framtiden.

Som läsare av denna blogg kanske kommer ihåg hade jag några ganska skarpa synpunkter på regeringens förslag att ändra universitetets uppdrag från ”breddad rekrytering” till ett ”breddat deltagande” vilket jag utförligt redogjorde för på denna plats.Nu finns vårt svar på remissen, det vi alltså lämnar till GU centralt, inskickat och jag vill gärna publicera det här Etikett: Breddad rekrytering Nya regeringsförslag väcker debatt. Det ska bli mycket intressant att diskutera det nya lagförslaget med kolleger på GU, men också nationellt!
Inlåst imdb netflix

play kungsgatan 18
olika personer färger
naturgeografi engelsk
tyskland valuta mark
tutu och tant kotla
studenternas hus goteborg

Tre doktorander inom bild- och slöjdpedagogik till Konstfack

Men överlag är de positiva till att frågorna prioriteras igen av regeringen. Det visar den kartläggning och analys av hur lärosäten arbe-tar med breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan dessutom tagit del av lärosätenas handlingsplaner för breddad rekrytering för perioden 2006–2008. För att kunna följa utvecklingen över tid har även resul-taten från den utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering som Högskoleverket genomförde av perioden 2003–2005 använts (se Högskolever-ket 2007:43 R). Om breddad rekrytering och breddat deltagande, insatser för nyanlända, RIU och allmän vägledning vid Göteborgs universitet Utbildningsenhetens information för universitetets studievägledare Den här vintern har minsann rusat förbi och nu går vi äntligen mot ljusare tider.