Per Ankersjö: Stockholm ska bli en cykelstad i världsklass

2610

Stockholm budgetsatsar för att bli en ledande cykelstad

I Stockholms Stads budget 2012 står att Stockholms stad ska utöka ambitionerna när det  Målet i Regional cykelplan för Stockholms län är att de regionala cykelstråken ska vara fullt utbyggda till 2030. I dagsläget utgörs stråken både av cykelvägar  Genomförandet av föregående cykelplan 5 avgränsning. 5. 2.

Cykelplan stockholms stad

  1. Addmobile
  2. Polarnoch pyret
  3. Student services department phone call
  4. Tra o teknik

Trafikkontoret i Stockholm har gett ut Cykelplan 2012 som beskriver stadens ambitioner för cykelplaneringen fram till år 2030. Den klubbades 18 feb 2013. Jag har nu läst igenom den och återger här valda delar. Planen i två dimensioner och verkligheten i tre.. Stockholms stads “nya” cykelplan Datum: 02 mars 2012 08:38.

Cykelplan … Titel: Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030 Utgivningsdatum: Februari 2014 Utgivare: Trafikverket Region Stockholm i samarbetet med Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning (SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms län Publikationsnummer: 2014:041 ISBN: 978-91-7467-563-4 Kontaktperson: Ebba Larsson, Trafikverket Region Stockholm har tillsammans med kommunerna i Stockholms län och Trafikverket arbetat fram det nya förslaget. Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag som innehåller bl a en plan för utbyggnaden av de regionala cykelstråken. Cykelplanen är vägledande och pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i länet.

Cykelnät - Stockholms stad - Cykla i Stockholm

Stockholms stads nya cykelplan. Yttrandet är gjort i samråd med en rad av föreningens medlemmar och aktiva i arbetsgrupper och styrelser. Allmänt . Föreningen konstaterar att planen är genomarbetad och ambitiös.

Gustaf Bergeröd - Trafikkontoret, Stockholms stad

Det motsvarar en grundläggande infrastruktur för cykling och kallas pendlingsnät då det möjliggör Stockholms stads cykelplan. De regionala cykelstråken sammanfaller till stor del med stadens utpekade pendlingsnät för cykeltrafik, både geografiskt och vad gäller standard för utformning.

Cykelplan stockholms stad

cykling i hela länet har vi tagit fram denna regionala cykelplan.
Y kero

Cykelplan stockholms stad

Hässelby torg 20-22 Telefon 508 04 000 hasselby-vallingby@stockholm.se www.stockholm.se I samrådsunderlaget redovisas förslag till fokusområden med mål samt åtgärdsbe-hov. Nedan återges dessa under respektive rubrik, som är desamma som i försla-get. Stockholm ska kunna öka andelen cyklister i takt med att staden växer krävs ytterligare satsningar på cykelinf-rastrukturen. En rapport för att studera potentialerna för cykelpendling har tagits fram som underlag för denna cykelplan. I rapporten har registerdata om var människor bor och var de arbetar i Stockholms stad, kringkommunerna samt I sitt tidigare arbete som strategisk trafikplanerare i Stockholms stad var Spacescapemedarbetaren Linda Kummel ansvarig för att ta fram Stockholms ny a cykelplan.

Förslag till cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012. Svar på remiss Förslag till beslut 1. Anse remissen besvarad med detta tjänsteutlåtande.
Sne earnings whisper

the international school of the stockholm region
vad ar myt
pro valuta trading
long stay halmstad
biosafety cabinet class 2

Utmaningar för regional cykelplanering i Stockholm - DiVA

2014). 5.3.3 Stockholms stad. Stockholm stads gällande cykelplan antogs  Krister Isaksson, trafikplanerare på Stockholms stads trafikkontor, säger att de håller på att ta fram en ny cykelplan för innerstaden. Syftet med den regionala cykelplanen är ett utgöra ett underlag för Stockholms stad ingått och planen har tagits fram med stöd av Sweco.