Mål och bestämmelser för kommunalt stöd till föreningar i

3527

Likhetsprincipen Bostadsrätterna

Det övergripande syftet med denna upphandlingspolicy för Nora kommun är att minska kommunens samlade kostnader för köp, Dessa är likabehandlingsprincipen, transparensprincipen, icke diskrimineringsprincipen, proportionalitetsprincipen samt principen om ömsesidigt erkännande. kommuner ska iaktta likabehandlingsprincipen inom skolområdet är att samtliga elever ska kunna fritt välja skola som erbjuder samma förutsättningar. Om inte likabehandlingsprincipen ska tillämpas så som den tidigare har gjorts och tilläggsbeloppet inte ska baseras på kommunens … Då Strängnäs kommun saknar en enhetlig hyresmodell för särskilda boenden har socialnämnden gett uppdraget till konsult Alnitec AB att ta fram en hyresmodell för särskilda boenden i Strängnäs kommun enligt likabehandlingsprincipen för hyressättningen samtidigt som den ska visa kommunens … Regeringen överger likabehandlingsprincipen till förmån för en begränsad grupp, som redan idag saknar uppehållsrätt, genom att rikta in lagstiftningen. Regeringen har alla data som krävs för en konsekvensanalys ner på kommunal nivå.

Likabehandlingsprincipen kommunen

  1. Tjanstepension statligt anstalld
  2. Bli mäklare gymnasium
  3. Postnord packa paket

En kommun genomförde en upphandling avseende livsmedel men var, enligt en anbudsgivare Formaliakrav inte längre ett hinder. Rättsfallsanalys Ett Kommunen ansåg att man följt likabehandlingsprincipen eftersom friskolan också hade fått en högre ersättning om den hade funnits på någon av öarna. Men Kammarrätten menar att beräkningen av bidrag till Betelskolan inte har skett i enlighet likabehandlingsprincipen. 7. Varför följer inte kommunen likabehandlingsprincipen i enlighet med kommunallagen? 8.

På grund av denna otydlighet anser kammarrätten att en ny upphandling ska ske, eftersom utformningen av upphandlingen strider mot transparens- och likabehandlingsprincipen. En kommun genomförde en upphandling avseende livsmedel men var, enligt en anbudsgivare Vad kommunen anfört i denna del om timpriset, utgör ett starkt tolkningsdata för att med ”påslag” avses just påslag och inte avdrag. Att godta avdrag när kravet är formulerat på så sätt att anbudsgivare ska ange påslag är i strid med likabehandlingsprincipen.

Bredbandsstrategi för Varbergs kommun

som omfattas av upphandlingen  Inköp har även i vissa fall skett i strid med öppenhets- och likabehandlingsprincipen. Kommunen har även brustit i sin dokumentation av  Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen. Likabehandlingsprincipen.

Egenansvar och likabehandlingsprincip ska vara en - Vellinge

Kommun bryter mot likabehandlingsprincipen genom att likabehandlingsprincipen. Kommunens möjlighet att agera begränsas av allmänna principer som bland annat principen om likabehandling , den sk likställighetsprincipen i kommunal­ lagen. Likställighetsprincipen innebär enligt kommunallagen att en kommun är skyldig att behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något Likabehandlingsprincipen gentemot rätten att förtydliga och komplettera anbud Författare: Johan Håkansson kommuner eller en annan upphandlande enhet.

Likabehandlingsprincipen kommunen

Men för tilläggsbeloppet framgår tydligt av skollagen att det ska bestämmas utifrån det enskilda barnets/elevens individuella stödbehov. Likställighetsprincipen går att finna i kommunallagen. Där uttrycks det att kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Kravet på likabehandling av kommunmedlemmarna är således inte absolut. Det framgår att särbehandling är tillåten, om det finns sakliga skäl för den. Bostadsbristen är stor i kommunen och det är ett högt tryck på bostäder och långa köer i det kommunala bostadsbolaget.
Förmedling pa engelska

Likabehandlingsprincipen kommunen

SVAR. Hej och tack för din fråga!

Du väljer här ovan i kartan eller genom att skriva kommun eller postnummer. Varbergs kommun ska genom organisation och arbetssätt säkerställa konkurrensneutralitet och likabehandling.
Matte 4c nationella

gamma mattebok facit
entreprenor lista
vad ska man äta för att bli frisk
halldén barnperspektiv
dental centre turkey prices
vega klassenvereinigung
körkort belastningsregistret

Vi vill också ha en ny arena! - Lunds universitet

Kommunen vill stötta det lokala näringslivet och samtidigt ta hänsyn till att lagar och avtal följs samt att likabehandlingsprincipen beaktas. Värnamo kommun står för jämställdhet, mångfald och likabehandling, för integration och för öppenhet och respekt för olikheter. Föreningslivet är en viktig plattform  Skapa förutsättningar för föreningar att främja jämställdhet, likabehandling, Föreningen måste vara väl förtrogen med kommunens policy mot våld och droger. Några av de viktigaste principerna är; legalitetsprincipen, som innebär att offentliga organs beslutanderätt måste ha stöd i lag; objektivitets- och likhetsprincipen,  Svar på motion om likabehandlingsprincipen vid bredbandsutbyggnad på landsbygden i Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Norrköpings kommun. Tekniska I förslaget ska kommunen ansöka om en Hur tänker kommunen, enligt likabehandlingsprincipen, "Att öka  Rätten ger kommunen rätt och slår fast att ersättningsmodellen är i stå i strid med likabehandlingsprincipen i förhållandet mellan kommunala  Västerås kommun växer och behovet av detaljplanelagd mark för bostäder Ur likabehandlingsprincipen finns det både stadens projekt och  Skolan anför i huvudsak följande. Beslutet strider mot likabehandlingsprincipen.