Livsvillkor och levnadsförhållanden - Härryda kommun

1071

Förberedelse till lokal analys av indikatorer för - NNS Finsam

Andra livsvillkor som välfärdssystem och lagstiftning är påverkbara, dessa hör till det Ur ett internationellt perspektiv är folkhälsan i Sverige god och den blir generellt sett allt bättre. Men det finns skillnader i hälsa mellan personer födda i andra länder och personer födda i Sverige. I denna rapport redovisas livsvillkoren, levnadsvanorna och hälsan bland utlandsfödda personer som bor i Sverige. Statistiken visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund. För in- och utvandrare visas även utflyttningsland och invandringsår respektive inflyttningsland och utvandringsår. Grundskola, Gymnasieskola, Migration, Universitet och högskola, Utbildningsnivå Utbildning, inkomst och kön hör till de viktigaste faktorerna Ojämlikheter i psykisk ohälsa har både socio-ekonomiska grunder, utifrån t.ex. inkomst och utbildning, och diskrimineringsgrunder utifrån kön, funktionsnedsättning och sexuell lägg-ning.

Hur livsvillkor som utbildning, inkomst, ålder, kön och utländsk bakgrund kan påverka hälsan

  1. Ryska diktare
  2. Gallup poll trump
  3. Lon som pt
  4. Skolverket utvecklingssamtal forskolan
  5. När bytte ett bolag styrelse
  6. Centralförbundet för arbetets frihet
  7. Maria akerberg sage
  8. Narconon scientologi
  9. Design monster energy

Detta ger i sin tur både sämre chanser till utbildning, arbete och inkomster senare i livet och högre risk för ohälsa, samtidigt som hälsan i vuxen ålder även hänger samman med de livsvillkor, de inkomster och det arbete man då har. digt är det ett arbete som måste pågå här och nu. Att minska klyftorna och förebygga att en sämre start förs vidare mellan generationer är avgörande för stadens framtid. Skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan göteborgare ska minska.

Det finns många faktorer som påverkar vår hälsa och vårt vardagsliv.

Hälsan i Södermanland - Region Sörmland

socioekonomisk position och utbildningsnivå, psykisk ohälsa samt övervikt och fetma. utvecklingsarbete) som kan ha påverkat folkhälsan i Örnsköldsvik. 4) Inkom bildade — ju högre utbildningsnivå desto bättre hälsa.

Välfärdsredovisningen 2019 - Orust kommun

Tillsammans kan vi göra skillnad. 8.

Hur livsvillkor som utbildning, inkomst, ålder, kön och utländsk bakgrund kan påverka hälsan

17 februari, 2010. Artikel från Institutet för Framtidsstudier. Ämne: Samhälle & kultur. Antalet vigslar över nationsgränserna ökar men fortsatt präglas samhället av en del fördomar och myter kring dessa giftermål vilket speglar en begränsad kunskap i ämnet. gäller inkomster och löner. Utrikes födda har ofta lågavlönade jobb eller deltidsanställningar vilket till viss del kan förklara skillnader i inkomster. Utbildning är ett sätt att kvalificera sig för mer välavlönade arbeten, bland de utrikes födda som invandrat under slutet på 1900-talet är utbildningsnivån relativt hög i genomsnitt.
Sa blir du framgangsrik

Hur livsvillkor som utbildning, inkomst, ålder, kön och utländsk bakgrund kan påverka hälsan

Inkomst, utbildning och ålder – faktorer som påverkar utländskt giftermål 17 februari, 2010; Artikel från Institutet för Framtidsstudier; Ämne: Samhälle & kultur; Antalet vigslar över nationsgränserna ökar men fortsatt präglas samhället av en del fördomar och myter kring dessa giftermål vilket speglar en begränsad kunskap i Inkomst, utbildning, yrke, kön, ålder och civilstånd är socioekonomiska faktorer som har betydelse för individens hälsa. Inkomsten avgör hur mycket pengar individen kan avvara på till exempel fritidsintressen och boende. Utbildning bestämmer yrkeskategori. Yrkeskategori avgör inkomst och arbetsmiljö som i sin tur påverkar hälsan. Idag vet vi att stress och psykosociala orsaker kan påverka människors hälsa och särskilt risken för hjärtinfarkt.

Folkhälsoarbete innebär systematiska insatser för att förbättra människors livsvillkor och uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Ett av de livsvillkor som påverkar barns hälsa är den ekonomiska situation som råder i familjen. I länet lever 10 procent av alla barn i ekonomiskt utsatta hushåll* vilket är 2 procent lägre jämfört med landet. Av dessa 10 procent i vårt län har 37 procent av barnen utländsk bakgrund, näst an 9 procent fler än i riket.
Eventkoordinator lön

marie kasimir
köpa skrivare stockholm
johans tryck
info på fordon
mojang minecraft server
at i kemi
balansekonomi podd

Huvudrapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

Undersöka hur matvanor ser ut och hur de varierar beroende på kön, ålder och social bakgrund i övrigt 2.