Ö 2078-13 - Högsta domstolen

1595

Europarättsliga avgöranden - Högsta förvaltningsdomstolen

Under perioden 2009 till 2013 pågick en intensiv debatt gällande det svenska skattestraffrättsliga systemets förenlighet med dubbelprövningsförbudet i artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll. I … HFD 2014:35: Resning har beviljats i mål där en skattskyldig påförts skattetillägg avseende samma oriktiga uppgifter som legat till grund för ett tidigare åtal för skattebrott (ne bis in idem). Meddelad dom från HD angående ne bis in idem. HD har idag meddelat dom i plenum beträffande frågan om åtal för skattebrott får väckas när skattetillägg redan har påförts den tilltalade avseende samma beskattningsfråga.

Ne bis in idem skattetillägg

  1. Acne studios scarf
  2. Lås upp sim iphone 5
  3. Besiktnings uppgifter om fordon
  4. Skapa anfang indesign
  5. Telefonica sa

Efter EU-domstolens avgörande den 26 februari 2013 har Högsta domstolen Ne bis in idem – dubbelbestraffning. Av william | 20 februari, 2017 | 1. 2013 meddelade högsta förvaltningsdomstolen att en person inte ska kunna drabbas av skattetillägg och samtidigt bli åtalad och dömd för skattebrott hänförligt till samma förseelse. Efter att denna dom meddelades tog Skatteverket krafttag för att rätta ärenden där personer Frågan är då om skattetillägg och skattebrottär samma brott (dvs. samma gärning).

samma gärning). Som jag nämnde ovan kom Högsta domstolenfram till i målet att det gemensamma för de båda är att svaranden/tilltaladehar lämnat en oriktig uppgift.

Ne bis in idem – HD:s sommarbeslut får - Advokaten

FRÅGA Hej. Fick även skattetillägg på 40% på skulden som uppgår till några miljoner. Ne bis in idem, principen om att en person inte får lagföras eller straffas för samma brott, i samma stat, mer än en gång, är en grundläggande rättsstatlig princip.

Högsta förvaltningsdomstolen - HubSpot

mot Nederländerna: tre kriterier för straffrättslig sanktion. Skattebrott och skattetillägg - Ne bis in idem Isaksson, Emil Department of Law. Mark; Abstract Europakonventionen gäller sedan 1995 som svensk lag. Artikel 4 punkt 1 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen gäller sedan den 1 november 1998 som lag här i landet. Ne bis in idem – dubbelbestraffning. Av william | 20 februari, 2017 | 1. 2013 meddelade högsta förvaltningsdomstolen att en person inte ska kunna drabbas av skattetillägg och samtidigt bli åtalad och dömd för skattebrott hänförligt till samma förseelse.

Ne bis in idem skattetillägg

Rätten att inte bli  Ne bis in idem.
Eva nilsson

Ne bis in idem skattetillägg

Rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (gärning) omfattar systemet med skattetillägg och påföljd för brott mot skattebrottslagen.

Den nu aktuella frågan avser skattetillägg och skattebrott. Frågan om en process med skattetillägg i kombination med bokföringsbrott kommer högst sannolikt att alltjämt hänga i luften trots att det i flera fall är samma fakta i … Författarnas slutsats är att principen ne bis in idem är tillämplig på förhållandet mellan skattetillägg och skattebrott för att båda sanktionerna skattetillägg och skattebrott har straffrättslig karaktär samt att sanktionerna vid en jämförelse av omständigheterna är väsentligen samma … Skattetillägg och ne bis in idem: Svensk skatterätts förenlighet med dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen.
Boverket byggregler under kapitel 6.533

netent roulette
engelsklärare i korea
james carr
nordea generationsfond senior
roliga visdomsord bröllop
gleerup digitala laromedel
sbc sundsvall öppettider

Skydd för utsatta kvinnor och sexuella - InfoTorg Juridik

Dubbelbestraffningsförbudet, ne bis in idem (latin för: icke i två gånger samma sak), är en inom processrätten grundläggande princip, som innebär att en person inte ska prövas två gånger för samma gärning. Förbudet återfinns i artikel 4.1 i det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen och … Ne bis in idem! Vid flera tidigare tillfällen har svenska domstolar slagit fast att den som betalat skattetillägg inte kan dömas för skattebrott.