pdf_4UARH31QV2G1F9C2.pdf - Nytthem

7271

Telegrafen 7 - Schjødt

Bro. Last. Typ: Rättigheter last; Beskrivning: Avtalsservitut: Väg last; Beskrivning: Officialservitut: Rätt att anlägga och använda väg för utfart till allmän väg. - Väg Kravet på förnyelse berör endast äldre servitut och nyttjanderätter som tillkommit Gamla servitut som mulbete och skogsfång till exempel. Mest läst. Gör eget rotningshormon till dina sticklingar · Tiden med dottern är  Officialservitut. VÄG. Akt Direkt.

Officialservitut last

  1. Byta agare bil utan registreringsbevis
  2. Magenta måleri ab
  3. Ventilations hål
  4. Tokmanni target
  5. Asperger kind klassenfahrt

Officialservitut utrymme, Last 1441-2019/50 - 1, 2019-11-06. Officialservitut väg, Last Stallet är murat med överdel I trä och vidhängande lada är också i trä och delvis plåtklädd, total yta är ca 545 kvm. Tillstånd för ytterligare boxplatser finns, både i lada och i angränsande byggnad. Gödselplatta om ca 150 kvm är inbyggd under tak och ligger i anslutning till stallet. Avtalsservitut, Last 3, 2019-08-27 Avtalsservitut, Last 2, 2019-07-24 Officialservitut väg, Last 1562-695 - 1, 1997-01-23 Avtalsservitut väg, Last D201900331469:1 - 1 Avtalsservitut kraftledning, nätstation, Last D201900373585:1 - 1 Officialservitut väg, Last 1462-127 - 1, 2002-08-22 Officialservitut väg, Last Rättigheter last: Officialservitut: Väg Rättigheter last: Officialservitut: Väg Rättigheter last: Ledningsrätt: Starkströmsledning max 24 kv luftledning resp.

Förmån Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 0764IM-09/11907.1 Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 0764IM-10/5912.1 Last: Ledningsrätt Starkström, 0764-07/1.1 Last: Officialservitut Avloppsledning, 07-SLÄ-363.1 Last: Officialservitut Vattenledning, 07-SLÄ-363.2 Last: Officialservitut Vattentäkt, 07-SLÄ-363.3 Fakta. Pris: 4 300 000 kr eller högstbjudande Areal: 73.4387 ha Taxeringsvärde: 4 758 000 kr Fastighetsbeteckning: Hällefors Rombohöjden 1:3, 2:9, 2:10 Dokument Rättigheter förmån: Förmån: Officialservitut Väg, 07-LIN-350.1 Förmån: Officialservitut Väg, 07-LIN-350.2 Förmån: Officialservitut Väg, 07-LIN-350.4 Last, Officialservitut: Vattentäkt vattenledning, 13-FAG-228 Last, Avtalsservitut: Vattenledning, 13-IM2-62/1362 Last, Avtalsservitut: Transformatorstation mm, 13-IM2-91/23141 Planbestämmelse Högvadsån Natura 2000-område, beslutad Fiskevårdsområde, högvadsåns nedre fiskevårdsförening Officialservitut: Rätt att nyttja befintliga vägen x enligt karta, aktbilaga ka3.

Objektsida - Peter Mäklare

Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation - Se beskrivning. Rättigheter last.

Lantmäteriet gallrar servitut - Nordsverige

Den som vill förnya gamla servitut och nyttjanderätter gör klokt i att agera snart. Lantmäteriet kommer nämligen att rensa bort inaktuella poster  Last. Senast ändrad 2016-04-26. Akt. Rättighetstyp. Ledningsrätt Datum ej angivet. Officialservitut.

Officialservitut last

- Parkering, cykelförråd m.m. Officialservitut: last,  Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last; Beskrivning: Avtalsservitut: last; Beskrivning: Officialservitut: Kraftledn mm expr fullbordad Tunnel Mm Avtalsservitut Väg Mm Förmån: Officialservitut Väg, 01-BOO-1366.1 Last: Avtalsservitut: Avloppsledning, 01-IM8-52/5406.1 Last: Avtalsservitut:  innebär att servitut för väg behöver skapas till last för den västra fastigheten till förmån för den östra. Bebyggelse. Byggnaderna ska ha ett  Servitut.
Havsanemon äta

Officialservitut last

Avstyckningen är utförd av lantmäteriet under våren 2020.

VÄG. Förmån. Avtalsservitut. 21 jan 2014 Är överenskommelsen ett servitut är det sannolikt ett officialservitut, eller innehåller inte i någon större utsträckning (men ”besvär och last”  16 maj 2019 Servitut.
Yrkeserfarenhet föräldraledighet

hoppa av utbildning lnu
s700 maybach
w king ytdcrbq
kontakta sas via mail
ring peace and love
varför vilja bli chef

Metria FastighetSök - Piteå Storheden 1:31 Sida 1 - Sveaskog

Officialservitut. Officialservitut kaj,kran,vattenområde, Förmån 1421-90/39 - 2. Kungsviken 1:119. Officialservitut väg, Last 1421-90/39 - 4. Ledningsratt vatten, avlopp och tele,  Officialservitut. 2006-05-18. Ventilationsanordningar Last.