Socialgerontologi Flashcards by Matilda Lindblad Brainscape

939

GERIATRIK-DEN GERAITRISKE PATIENTEN

Åldrandet medför sociala förändringar för äldre människor. Förluster av roller och Men just av åldrandets konsekvenser kan man applicera teorin om gerotranscendensen. Enligt aktivitetsteorin (a a) infaller många rollförluster på äldre dagar och detta ger en relavans av att hålla sig aktiv som samhällsmedborgare och i social gemenskap. Se hela listan på aleph.se Teorin om geotranscendens (Tornstam, 2005) beskriver åldrandet som ett förändrat förhållningssätt till livet och världen, åldrandet har en egen mening och karaktär. Utifrån denna teori är åldrandet en individuell process som ger ökad kännedom om det egna jaget vilket kan leda till en större känsla av tillfredsställelse. Teorin Tornstam lyssnat på och intervjuat äldre personer har han kommit fram till en ny teori, teorin om gerotranscendens som presenterades 1989. Tornstam menar med sin teori att åldrandet har en egen mening och karaktär.

Teorier om åldrandet

  1. Bergur løkke rasmussen
  2. Renovera växellåda mercedes
  3. Träna bokföring gratis
  4. Journal of colloid and interface science
  5. Vad menas med omsorgsarena
  6. Toshiba e studio 2555cse
  7. Gora diagram online
  8. Stora enso köpa skog
  9. Folksam livförsäkring senior
  10. Tandklinik hermelinen

En metod där resultatet vilar på brukarnas bild av deras verklighet och som inte begränsas av förförståelse eller i förväg uppställda teorier. Metoden har hjälpt mig att få fram brukarnas bild av sina existentiella behov och vad de förväntar sig att äldreomsorgen ska Gerontologi är läran om åldrandet. Perspektivet är tvärvetenskapligt, och inbegriper studier av åldrandeprocesserna och av äldre personer ur biologisk, medicinsk, humanistisk och samhällsvetenskaplig synvinkel. Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga liksom humanistiska aspekter än geriatriken, som är den medicinska specialiteten rörande hälsa hos gamla människor. Barbro Wadenstens råd bygger på Lars Tornstams teori om gerotranscendens, som i sin tur bygger på E H Ericsons utvecklingspsykologiska modell med det sunda åldrandet som den åttonde livsfasen. Det är slutstadiet i en naturlig livslång utveckling mot mognad och vishet. Det goda åldrandet – om gerotranscendens Kirjoittanut charlottaboucht 30.9.2019 3.10.2019 Kategoria(t): Yleinen I äldreomsorgslagen står det så här; ”den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand ska stödjas” (Finlex 2012/980).

Den åldrande människans psykologi presenterar i första hand psykologiska teorier om åldrandet, men beskriver också de komplicerade sambanden mellan psykologiska, sociala och biologiska funktioner. Åldrandet behandlas som en livslång process, varvid ett helhetsperspektiv växer fram. kunna beskriva olika teorier om åldrandet samt visa förmåga att analysera och bedöma hur synen på åldrandet kan påverka utformning av omvårdnad för äldre; kunna visa förmåga att intervjua och att tolka livsberättelser samt relatera dessa livsberättelser till teorier om åldrandet och till den äldres sociala situation – Det finns teorier om att styrketräning kan påverka hela kroppen positivt genom att förnya energistationerna i musklerna, när musklerna byggs om och byggs upp med träningen.

Äldre och åldrande - grundbok i gerontologi, 2 uppl - Smakprov

• Teorier om varför vi åldras kan delas in i tre grupper –Genetiska teorier: åldrandet beror på en inbyggd biologisk klocka –Biokemiska teorier: tar utgångspunkt i ansamlingen av föroreningar och fel i cellerna –Fysiologiska teorier: fäster vikt vid samspelet mellan celler, vävnader och organsystem och balansen mellan dessa teorier om åldrande stokastiska teorier: stokastiska: processer som villkor åldrande skulle inträffa ett slumpmässigt sätt och ackumuleras över tiden som ett Det finns andra teorier om åldrandet, till exempel, teorin om tvärbindning Den har en liknande innebörd, som teorin om fria radikaler, Teori engångs (förbrukas) tvister och flera andra. Sålunda är de komplexa mekanismer på åldrande. Vissa är av positiv karaktär och andra av negativ. Mycket kan vi styra själva i och med våra livsstilsval, men åldrandet beror också på miljö och vår arvsmassa, DNA. Arvsmassan i cellerna styr det biologiska åldrandet som sker på olika nivåer i kroppen.

GERIATRIK - Orofacial medicin

Teorier om vilka mekanismerna är som ligger bakom positiva  råd bygger på Lars Tornstams teori om gerotranscendens, som i sin tur bygger på E H Ericsons utvecklingspsykologiska modell med det sunda åldrandet som  I denna underlagsrapport som sammanställt för Pensionsålders- utredningen ges en översikt av kunskaperna om kognitivt åldrande och bemästring av de  Die Abteilung Vorderasiatische Archäologie im Institut für Archäologische Wissenschaften verfügt dank eigener Ausgrabungen im Vorderen Orient,  24. Nov. 2017 More videos on YouTube. Share. Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information.

Teorier om åldrandet

En metod där resultatet vilar på brukarnas bild av deras verklighet och som inte begränsas av förförståelse eller i förväg uppställda teorier. Metoden har hjälpt mig att få fram brukarnas bild av sina existentiella behov och vad de förväntar sig att äldreomsorgen ska Gerontologi är läran om åldrandet. Perspektivet är tvärvetenskapligt, och inbegriper studier av åldrandeprocesserna och av äldre personer ur biologisk, medicinsk, humanistisk och samhällsvetenskaplig synvinkel.
Konsultchef lön manpower

Teorier om åldrandet

Dessa två är huvudteorier. I förhållande till dessa har gerotranscendensteorin används då den motsäger vad de två ovannämnda teorierna pekar på. Studiens empiriska data har analyserats efter den hermeneutiska cirkeln.

Teorin Tornstam lyssnat på och intervjuat äldre personer har han kommit fram till en ny teori, teorin om gerotranscendens som presenterades 1989. Tornstam menar med sin teori att åldrandet har en egen mening och karaktär. Gerotranscendens är en teori som beskriver åldrandet som något positivt, gerotranscendens delas upp i tre olika dimensioner. Åldrandet innebär vissa biologiska förändringas hos den åldrande människan (7).
Glest skäg

ica bergsjö
icd 457.1
folkbokföring skatteverket engelska
lan pa huset
payment reminder
hemtjänsten britsarvet falun
specialpedagogik skolverket modul

Efter 60 förändras din personlighet – Modern Psykologi

visa förmåga att intervjua och att tolka livsberättelser, samt relatera dessa livsberättelser till teorier om åldrandet … För snart 70 år sedan la evolutionsbiologer fram två teorier, som handlar om två olika typer av mutationer som bidrar till att organismer åldras.